Selecteer een pagina
Privacyverklaring Fondsenwervendoejezo, 30 september 2019

Hieronder lees je hoe ik met jouw persoonsgegevens omga. Natuurlijk doe ik dat zo zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk mogelijk.

Fondsenwervendoejezo is een onderdeel van Quadrifolium Fondsenwerving, de eenmanszaak van

Marijke Blom-Laschek
De Loo 92
5731 MK  Mierlo
E: info@quadrifolium.nl
T: 06-44842450
W: https://www.fondsenwervendoejezo.nl
KvK 59945982

Deze Privacyverklaring is op alle onderdelen van de onderneming van toepassing

Persoonsgegevens
Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan me verstrekt. Het kan gaan om de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Vestigingsadres en/of postadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • KvK-nummer
 • BTW nummer
 • Portretfoto’s

Ben je betrokken bij een organisatie die contact met mij heeft over een (mogelijke) opdracht, over het cursusaanbod van Fondsenwervendoejezo of over andere werk-gerelateerde zaken, dan krijg ik deze persoonsgegevens over het algemeen van jouzelf, van je werkgever of van het bestuur. Daarnaast maak ik regelmatig gebruik van data uit openbare registers, zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of andere openbare bronnen, zoals social media. Door de gegevens aan mij te verstrekken geef je me toestemming om de gegevens voor de hieronder (punt 3) genoemde doeleinden te gebruiken.

Doeleinden en grondslag
Ik verwerk persoonsgegevens

 • om berichten te kunnen sturen via email met video’s en informatie;
 • om betalingen af te kunnen handelen;
 • om je te informeren over wijzigingen in mijn diensten en producten;
 • als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Hebben we contact gehad, per telefoon, e-mail, het contactformulier op de website, WhatsApp of social media, dan beschik ik over je gegevens. Deze gebruik ik om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren. Daaronder valt ook dat ik kan reageren op vragen en adviezen en tips kan verstrekken van als deze voor jou relevant kunnen zijn. Je mag het me altijd laten weten als je daar geen prijs op stelt.

Onder aan iedere Nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je af te melden. Als de Nieuwsbrief het enige contactmoment is tussen ons, dan bewaar ik je gegevens totdat je je hebt uitgeschreven. Kennen we elkaar ook op een andere manier, dan bewaar ik je persoonsgegevens totdat je aangeeft dat je wilt dat ik deze verwijder.

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarbij hanteer ik de volgende bewaartermijnen

Personalia, adres en telefoonnummer:  tot 5 jaar na laatste aankoop om contact op te kunnen nemen met betrekking tot een aangekocht product

Het komt regelmatig voor dat ik te maken heb met persoonsgegevens van medewerkers,  vrijwilligers, samenwerkingspartners of een wederpartij van een opdrachtgever. In mijn mailbox en/of in het dossier bewaar ik de relevante e-mails, telefoonnotities, brieven en gespreksverslagen omdat deze nodig kunnen zijn voor het uitbrengen van een offerte of het uitvoeren van een opdracht. Deze gegevens bewaar ik zolang als nodig is, maar in ieder geval tot 5 jaar na het sturen van de laatste factuur die bij de opdracht hoort.

Persoonsgegevens van mensen die geen opdracht hebben verleend, maar wel contact met mij hebben gezocht bewaar ik maximaal 2 jaar.

Doorgifte Ik deel je gegevens alleen voor zover nodig met de volgende organisatie die mijn dienstverlening ondersteunen:

 • B-Hosted – hosting van de website en mailservers
 • Mailchimp – voor het versturen van e-Nieuwsbrieven
 • Google Analytics – voor de analyse van gebruik en bezoek van de websites
 • Meulendijks Administratie – voor de boekhouding
 • Afdeling Online – voor de online marketing
 • Hollandse Nieuwe – telefoondienst
 • Moneybird en Mollie Payments – betaaldiensten voor offertes, facturatie, online betalingen

Jouw rechten
Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact met me op per e-mail via info@quadrifolium.nl  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vraag ik je om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk. Als je van mening bent dat ik dit niet correct of ten onrechte doe, neem dan contact met me op. Op jouw verzoek zal ik deze gegevens rectificeren of wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht om me te vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Toestemming intrekken
Heb ik je gegevens voor een bepaald doel van je gekregen, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Cookies en Google Analytics
Fondsenwervendoejezo maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een zo goed mogelijk werkende website en voor jouw gebruiksgemak. Voor mij maken ze het mogelijk om de websites te optimaliseren en om bestellingen af te handelen. Je kunt je afmelden voor cookies door je eigen internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen

Social media
Ik maak het je graag zo makkelijk mogelijk om de openbare content van de website te delen via social media. Dit doe ik door middel van social media buttons. Zie de privacy-verklaringen van deze kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.
• Facebook
• LinkedIn
• Instagram
• Pinterest
• Twitter

YouTube
Voor mijn vlogs maak ik gebruik van YouTube, zodat ik video’s op de website kan zetten. YouTube (Google) plaatst cookies om te zien welke video’s je al bekeken hebt. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Wijzigingen
Als het nodig is om deze privacyverklaring te wijzigen, vind je de nieuwe privacyverklaring op de website.